VÕISTLUSED

REEGLID JA TINGIMUSED

Registreerimine on lõppenud!
Kohtumiseni üritusel!

FLL Explore näitus

FLL Explore näitus Võrumaa robootikapäev

FIRST LEGO League Explore SuperPowered väljakutses osalejate tööde näitus

Vanusegrupp: 5-9-aastased lapsed

Tingimused: Näitusele tullakse eelnevalt valminud tööga.

FIRST LEGO League Explore on hariduslik õppeprogramm, kus lapsed uurivad etteantud reaalelulist teemat, ehitavad teemaga seonduva liikuva LEGO mudeli ja oma meeskonna plakati ning esitlevad neid FIRST LEGO League Explore näitustel. Meeskond peab olema eelnevalt soetanud inspiratsioonipaki ning registreerunud üritusele aadressil https://et.sportsforthemind.eu/index.php/auth

Diplomi ja medali saavad osalejad hooaja korraldaja MTÜ Robootika poolt ning need antakse üle robootikapäeval. Kui  meeskond osaleb mitmel näitusel, siis diplom ja medal saadakse vaid esimeselt näituselt.

LEGO loovtöö teemal “Õue mängima!”

Vanusegrupp – lasteaialapsed ja 1.-4. klassi õpilased

Meeskond: kaheliikmeline

Tingimused: töö valmib kohapeal. 

Kultuuriministeerium on 2023. aasta kuulutanud liikumisaastaks ning maikuu fookuseks on õues mängimine. Kaheliikmelised meeskonnad ehitavad ja programmeerivad LEGO WeDo või Spike Essential robotitega loovtöö õues mängimise teemal. Kavanda ja loo lahendus ning jaga seda meiega.

Valmis tööd esitletakse hindajatele, kaasvõistlejatele ja külalistele. Loovtööd võib täiendada A3 paberile kohapeal tehtud joonistusega. Loovtöö võib ehitada ka LEGO alusplaadile. Väärtustame tiimitööd, loovust, töö esitamise ning hariva roboti ehitamise ja programmeerimise oskust. Võistlustööd hakatakse ehitama võistluspäeval. Töö peab sisaldama vähemalt ühte programmeeritud robotit, mis sooritab vähemalt kolm tegevust ja/või stseeni. Joonistusvahendid ja LEGO alusplaat tuleb ise kaasa võtta. Töös võib kasutada lisaks robootikakomplekti klotsidele ka teisi LEGO klotse ja meisterdamise vahendeid. 

LEGO loovtöö

LEGO sumo

Sumo Võrumaa robootikapäev

LEGO sumo

Vanusegrupp –  põhikooli ja kutsekooli/gümnaasiumi õpilased

Meeskond: kaheliikmeline

Tingimused: töö valmib kohapeal

Kaheliikmelised meeskonnad ehitavad ja programmeerivad LEGO robotikomplekte kasutades (NXT, EV3, Spike) sumo roboti.  Enne võistlust toimub tehniline kontroll. 

Reeglid. Väljak on musta värvi diameetriga 77 cm. Väljaku mõõtmete sisse jääb väljakut ümbritsev valge joon (laius ~2.5 cm).  Robot peab olema autonoomne. Roboti maksimaalsed mõõdud on 15 x 15 cm. Kõrgusele piiranguid ei ole. Robot võib peale raundi algust suureneda, kuid peab jääma üheks tervikuks. Roboti mass ei tohi ületada 1 kg. Stardimeetod: 5-sekundiline taimer – taimeri võib käivitada roboti operaator nupust.  Robot ei tohi kahjustada väljakut ega olla ohtlik pealtvaatajatele. Robotil on keelatud komponendid, mis eralduvad robotist vastasega kokkupuutel või liikumisel; võivad segada vastase opereerimist; võivad kahjustada või kraapida võistlusmatti; fikseerivad roboti mati külge (liimid, iminapad jne); on viskeseade (näiteks võrgu viskamine vastasele). Keelatud on ka nn valged kopad

 

LEGO mäkketõus

Vanusegrupp – põhikooli ja kutsekooli/gümnaasiumi õpilased

Meeskond: kaheliikmeline

Tingimused: töö valmib kohapeal

Võistlusalal tuleb kaheliikmelisel meeskonnal ehitada ja programmeerida kohapeal LEGO robot (NXT, EV3, Spike), mis tõuseb mäkketõusu väljakul võimalikult kõrgele. Roboti pikkus võib olla kuni 45 cm. Korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel võistluspäeval enne ehitamisega alustamist reegleid täiendada. Väljak: vineer, kaardu, keskel 3 cm kõrgused nagad, mis tuleb pikali lükata (naga pikali olles 0,5 cm kõrge). 

LEGO mäkketõus

LEGO mäkketõus Võrumaa robootikapäev

FLL robotimäng

FLL mäng Võrumaa robootikapäev

FIRST LEGO League robotimäng SuperPowered hooajal matil

Vanusegrupp – põhikooli ja kutsekooli/gümnaasiumi õpilased

Meeskond: kaheliikmeline. Meeskond ei pea olema osalenud FLL ametlikul hooajal. Võistlus on kõigile huvilistele avatud. 

Tingimused: töö valmib kohapeal, robotile kehtivad hooaja robotimängu reeglid

Taas on Võrumaa robootikapäeval võimalus panna end proovile  FIRST LEGO League robotimängus LEGO NXT, EV3 või Spike robotiga. Kaheliikmelised meeskonnad ehitavad ja programmeerivad kohapeal roboti, mis lahendab reeglite kohaselt 2,5 minuti jooksul SuperPowered  hooaja võistlusmatil võimalikult palju missioone.  Võistlusel on igal robotil kaks katset ning loeb parim katse. Võidab robot, kes saavutab kõige rohkem punkte. Meeskondi on toetamas vabatahtlikud. FLL robotimängu võistlusalaga soovime tutvustada ja populariseerida FLL programmi Eesti õpilaste seas. Lisalugemist: https://www.firstlegoleague.ee/fll/ 

Reeglite täiendus – erandina võib Võrumaa robootikapäeval meeskonnaliikmed liikuda kahe käivitusala vahel. Robot võib liikuda ühelt alalt teise vaid mööda matti sõites.