VÕISTLUSALAD

REEGLID JA TINGIMUSED

Registreerimine suletakse 5. mail kell 23.55

FLL Explore näitus

FLL Explore näitus Võrumaa robootikapäev

FIRST LEGO League Explore 2023/2024. õ.a MasterPiece õppeprogrammis osalejate tööde näitus

Vanusegrupp: 6-9-aastased lapsed

Tingimused: Näitusele tullakse eelnevalt valminud tööga

FIRST LEGO League Explore on hariduslik õppeprogramm, kus lapsed uurivad etteantud reaalelulist teemat, ehitavad teemaga seonduva liikuva LEGO mudeli ja oma meeskonna plakati ning esitlevad neid FIRST LEGO League Explore näitustel.

 FIRST LEGO League Challenge 2023/24 MASTERPIECE hooaja üldiseks teemaks on tehnoloogia ja kaunid kunstid (STEAM in ARTS). Meeskonnad peavad innovatsiooniprojekti raames uurima ühte hobi. Nende ülesandeks on leida probleem, mis takistab rohkematel inimestel selle hobiga tegeleda. Kaasates erinevaid eksperte (nii kaunite kunstide vallast kui ka tehnoloogia vallast) tuleb meeskonnal leida oma probleemile innovatiivne lahendus, mis teeks teie hobi populaarsemaks, turvalisemaks jne ning tooks teie hobi juurde rohkem asjaarmastajaid. Lahendus võiks olla kombinatsioon tehnoloogiast ja kaunitest kunstidest!

Meeskond peab olema eelnevalt registreerunud võistlusele ja soetanud inspiratsioonipaki aadressil https://et.sportsforthemind.eu/index.php/auth Kui  meeskond osaleb mitmel näitusel, siis diplom ja medal saadakse vaid esimeselt näituselt.

Juhendajate seminari salvestus: https://youtu.be/8yOhjeckaqo 

LEGO loovtöö teemal “Kultuuririkas nutikodu!”

Vanusegrupp – lasteaialapsed ja 1.-4. klassi õpilased

Meeskond: kaheliikmeline

Tingimused: töö valmib kohapeal. 

Kultuuriministeerium on 2024. aasta kuulutanud kultuuririkkuse aastaks. Teema-aasta eesmärk on väärtustada kogukondade ja rahvaste kultuuride mitmekesisust ning seeläbi Eestit kui traditsiooniliselt kultuuririkast ühiskonda. Me avastame ja jagame, väärtustame ja loome, hoiame ja rikastame oma kogukondade ja rahvaste kultuurilist omapära kõige selle kaudu, mis meid ühendab: alates elamustest ja müütidest kuni loomingu ja tulevikuni, nii igapäevaelus ja tähtpäevadel kui ka uuringutes ja üritustel.  

Kaheliikmelised meeskonnad ehitavad ja programmeerivad LEGO WeDo, Spike Essential või Spike Prime robotitega loovtöö. Kavanda idee ja tule teosta see robootikapäeval. Valmis tööd esitletakse hindajatele, kaasvõistlejatele ja külalistele. 

Loovtöö koosneb maksimaalselt 50×50 cm ehitisest ja A3 paberile kohapeal tehtud joonistusest/plakatist. Loovtöö võib ehitada LEGO alusplaadile. Töö peab sisaldama vähemalt ühte programmeeritud robotit, mis sooritab vähemalt kolm tegevust ja/või stseeni. Töös võib kasutada lisaks robootikakomplekti klotsidele ka teisi LEGO klotse ning meisterdamise vahendeid. Kõik vajalikud vahendid tuleb ise kaasa võtta. 

Meeskond saab kasutada ehitamiseks ja võistlustöö esitamiseks u koolilaua suurust ala. Väärtustame tiimitööd, loovust, töö esitamise ning hariva roboti ehitamise ja programmeerimise oskust. LEGO loovtöö

LEGO sumo

Sumo Võrumaa robootikapäev

LEGO sumo

Vanusegrupp –  põhikooli ja kutsekooli/gümnaasiumi õpilased

Meeskond: kaheliikmeline

Tingimused: töö valmib kohapeal

Kaheliikmelised meeskonnad ehitavad ja programmeerivad LEGO robotikomplekte kasutades (NXT, EV3, Spike) sumo roboti.  Enne võistlust toimub tehniline kontroll. 

Reeglid. Väljak on musta värvi diameetriga 77 cm. Väljaku mõõtmete sisse jääb väljakut ümbritsev valge joon (laius ~2.5 cm).  Robot peab olema autonoomne. Robot peab mahtuma 15 x 15 x 20 cm mõõtmetesse ning kaaluma kuni 1 kilogramm. Robot võib enda mõõtmeid peale starti suurendada max 10 cm, kuid peab jääma ühte tükki. Stardimeetod: 5-sekundiline taimer – taimeri võib käivitada roboti operaator nupust.  Robot ei tohi kahjustada väljakut ega olla ohtlik pealtvaatajatele. Robotil on keelatud komponendid, mis eralduvad robotist vastasega kokkupuutel või liikumisel; võivad segada vastase opereerimist; võivad kahjustada või kraapida võistlusmatti; fikseerivad roboti mati külge (liimid, iminapad jne); on viskeseade (näiteks võrgu viskamine vastasele). Keelatud on ka nn valged kopad.

LEGO mäkketõus

Vanusegrupp – põhikooli ja kutsekooli/gümnaasiumi õpilased

Meeskond: kaheliikmeline

Tingimused: töö valmib kohapeal

Võistlusalal tuleb kaheliikmelisel meeskonnal ehitada ja programmeerida kohapeal LEGO robot (NXT, EV3, Spike), mis sõidab mäkketõusuväljakul üles ning lükkab pikali nagasid. Robot ei pea sõitma väljaku platvormile. Roboti pikkus võib olla kuni 45 cm. Väljak: vineer, kaardu, keskel 3 cm kõrgused nagad (naga pikali olles 0,5 cm kõrge). 

 

LEGO mäkketõus

LEGO mäkketõus Võrumaa robootikapäev

FLL robotimäng

FLL mäng Võrumaa robootikapäev

FIRST LEGO League robotimäng 

Vanusegrupp – põhikooli ja kutsekooli/gümnaasiumi õpilased

Meeskond: kaheliikmeline. Meeskond ei pea olema osalenud FLL ametlikul hooajal. Võistlus on kõigile huvilistele avatud. 

Tingimused: töö valmib kohapeal, robotile kehtivad hooaja robotimängu reeglid

Taas on Võrumaa robootikapäeval võimalus panna end proovile  FIRST LEGO League robotimängus LEGO NXT, EV3 või Spike robotiga. Kaheliikmelised meeskonnad ehitavad ja programmeerivad kohapeal roboti, mis lahendab reeglite kohaselt 2,5 minuti jooksul MasterPiece  hooaja võistlusmatil võimalikult palju missioone.  Võistlusel on igal robotil kaks katset ning loeb parim katse. Võidab robot, kes kogub kõige rohkem punkte. Meeskondi on toetamas vabatahtlikud. FLL robotimängu võistlusalaga soovime tutvustada ja populariseerida FLL programmi Eesti õpilaste seas. Lisalugemist: https://www.firstlegoleague.ee/fll/ 

ERAND: meeskonnaliikmed võivad liikuda kahe käivitusala vahel aga robot võib liikuda vaid mööda matti.